Dehlorisanje i dezodoracija

dehlorinatoriFilteri sa aktivnim ugljem služe da otklone višak hlora u vodi koji je štetan za ljude kao i za mnoge industrijske procese. Takvi filteri se nazivaju dehlorinatori. Aktivan ugalj takodje može da ukloni i materije koje vodi daju neprijatan miris i ukus. Takvi filteri se zovu dezodoratori. Kada aktivni ugalj izgubi svoja adsorbciona svojstva vrši se njegova zamena u filterskoj posudi. Do tada se u odredjenim intervalima vrši kontra ispiranje filtera sa čim se poboljšava njegova efikasnost. Obe vrste filtera mogu biti tz. ručni kada su filterske posude izradjene od inox čelika ili automatske sa vremenski upravljanim automatskim ventilom. Ovi filteri se koriste u pripremi vode za piće, prehrambenoj industiji i proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Scroll to Top