tretman-voda-demineralizatoriDemineralizovana voda je voda oslobođena svih rastvorenih soli i kao takva ona je u hemijskom smislu čista voda. Demineralizator je uređaj koji se sastoji iz dve ili tri serijski povezane filterske kolone u kojima se nalaze različite jonoizmenjivačke ispune, kroz koje voda kada prođe izlazi demineralizovana. Prva kolona je katjonska, pa zatim sledi anjonska a u nekim slučajevim se ugrađuje i treća tz. Mix kolona koja odstranjuje preostale tragove elektrolita. Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum-hidroksida (NaOH). Uređaji tj sve kolone mogu biti ručne izrađenje od inox čelika ili proces može biti automatizovan korišćenjem automatski kontrolisanih filterskih kolona. U tom demineralizacija
slučaju katjonska i anjonska kolona imaju svaka svoju posudu za regeneraciju. Svaka kolona tj. parametri procesa regeneracije moge se posebno podešavati i regeneracija se može i samostalno pokrenuti. Sa obzirom da sa početkom regeneracije dolazi do diskontinuiteta u isporuci vode može se u slučajevima gde je to neophodno isporučiti i tz. dupleks deminerelizator koji daje kontinuitet u snabdevanju vodom. Dok se jedan demineralizator regeneriše drugi isporučuje demineralizovanu vodu. Primena deminerelizatora je toliko široka počevši od bolnica, medicine, farmacije, tekstilne i kozmetičke industrije pa sve do fotografski radnji i raznih labaratorija.

Scroll to Top