DEFERIZATORI, DEMANGANIZATORI I UKLANJANJE ARSENA

filteri-za-gvozdje-manganKada u vodi ima rastvorenog u gvoždja i mangana u većim količinama dolazi do remećenja mnogih tehnoloških procesa. U tom slučaju za njihovo uklanjanje koristimo deferizatore i demanganizatore. Princip njihovog rada je zasnovan na katalitičkom svojstvu filterske ispune koja vrsi oksidaciju dvovalentnog i trovalentnog gvoždja i mangana tako da je izlazni rezultat voda sa njihovim niskim sadržajem. Postoji više filterskih ispuna koje se koriste u deferizatorima u zavisnosti od kvaliteta vode tj. da li u vodi ima više kiseonika ili manje. Takođe se deferizatorima može efikasno otkloniti arsen i vodonik sulfid (H2S) koji vodi daje neprijatan miris. Filteri mogu biti ručni deferizatori-demangatoriizradjeni od Inox čelika ili automatski vremensko kontrolisani. Regeneracija je vremenski kontrolisana da se odradi u noćnim satima ili satima kada se ne ugrožava kontinualno snabdevanje.

U slučaju da u vodi ima više gvožđa koje treba ukloniti a manje mangana možemo koristiti deferizator sa filterskom ispunom BIRM. Potrebno je u odredjenim vremenskim intervalima vršiti kontra ispiranje u filteru i tako osvežiti filtersku ispunu. Posle odredjenog vremenskog perioda masa se mora zameniti jer je izgubila svoja adsorbciona svojstva.

deferizatori-demangatoriU slučaju da imamo povećani sadržaj mangana u sirovoj vodi za njegovo otklanjane koristimo demanganizator sa filterskom ispunom Pyrolox. Pri tom se uklanja gvoždje ali i vodonik sulfid. Potrebno je u odredjenim vremenskim intervalima vršiti kontra ispiranje u filteru i tako osvežiti filtersku ispunu. Posle odredjenog vremenskog perioda masa se mora zameniti jer je izgubila svoja adsorbciona svojstva.

Scroll to Top