ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE

Ime ultravioletno (ultraljubičasto) zračenje dato je opsegu spektra elektromagnetnog zračenja koji se nalazi u grupi talasnih dužina odmah iza ljubičastog opsega vidljive svetlosti, odnosno ispred opsega rentgenskog zračenja (X – zraka). Spektralni opseg ultravioletnog (UV) zračenja je, po definiciji između 100 nm i 400 nm i nevidljiv je.

Ovaj opseg je podeljen u tri grupe:

1) UV-A (dugi talasi) od 320 nm do 400 nm

2) UV-B (srednji talasi) od 280 nm do 320 nm

3) UV-C (kratki talasi) od 100 nm do 280 nm

uv-zracenje-tabela

 

 

 

 

 

 

 

 

Način primene UV zračenja pri sterilizaciji i dezinfekciji vazduha, vode (tečnosti), površina prostorija ili površina predmeta se ogleda u njihovom izlaganju direktnom zračenju. Vreme izlaganja (ekspozicije) zavisi od vrste mikroorganizama (njihove otpornosti i oblika u kome se javljaju) koje je potrebno uništiti; udaljenosti od izvora UV zračenja i nivoa čistoće (u mehaničkom smislu) vazduha, tečnosti ili površine koju želimo da sterilišemo (dezinfikujemo). Bitno je napomenuti da je najefikasnije jedino direktno UV zračenje. Na kraju treba ukazati na činjenicu da je ovo i prirodan način sterilizacije i dezinfekcije jer unutar spektra sunčevog zračenja su prisutne i talasne dužine UV zračenja sa izraženim germicidnim efektom.

Zbog svojih prednosti UV-C zračenje je danas veoma popularan izbor za sterilizaciju i dezinfekciju u mnogobrojnim primenama. Ovde ćemo od mnogobrojnih navesti samo one najbitnije vrednosti ovog postupka:

– neposredno, kontinualno i efikasno dejstvo

– ekološki najprihvatljivije (nema opasnih hemikalija za rukovanje i skladištenje i ne postoji opasnost od predoziranja)

– niska cena opreme (u poređenju sa sličnim tehnologijama: hlor, ozon itd.)

– niska cena eksploatacije (mali potrošači električne energije, niska cena potrošnih delova)

– izuzetno ekonomičan

– nema promene ukusa, mirisa, PH vrednosti, provodljivosti itd.

– nema hemikalija koje se dodaju vodi, vazduhu ili se stavljaju na čvrste površine predmeta

– mogućnost rada u širem opsegu temeperatura ambijenta

– mogućnost automatskog rada, bez angažovanja dodatne radne snage

– jednostavnost i lakoća održavanja, periodično čišćenje i zamena lampi

– jednostavna instalacija

– kompatibilnost sa ostalim procesima

– jednostavan i prilagodljiv dizajn

Scroll to Top